Huippu­tehokas höyrypuhdistus – puhdistusta ilman kemi­kaaleja

Höyry­suut­timen suulla lämpö­tila on n. 155 astetta, jolloin suurin osa baktee­reista mitätöityy. Höyrytys ei jätä lialle tart­tuma­pintaa eikä vahingoita pintoja. Kuivahöy­rytyk­sellä mahdol­listetaan huippu­tehokas puhdistus hanka­listakin paikoista ilman vaaral­lisia kemikaaleja – eli höyrypuhdistaminen on allergia- ja luonto­ystäväl­listäkin siis!

Taloyhtiöt & Koti­taloudet

Kylpyhuone­tilojen tehopesu tappaa bak­teerit poistaen liat ja pintty­mät - ilman kemikaaleja. Pelkäs­tään tällä toimen­piteel­lä saadaan huomattavia säästöjä siivous- ja korjaus­kuluissa. Myös porras­käytävät, yleistilat ja hissit on höyrypuhdistettavissa.

Sairaalat & Terveydenhuolto

Pinnoitteet sisältävät anti­bakteerisia ominai­suuksia ja estävät bak­teerien lisäänty­mistä. Terveys­keskuk­sissa, sairaaloissa ja palvelu­taloissa puhtaus on ensi­arvoisen tärkeää. Kuiva­höyrypesu ja nano­suojaus on pitkä­aikainen yhdistel­mä epäpuhtauksia vastaan.

Kunnat & Kaupungit

Koulujen ja päivä­kotien erilaisten bakteeri-, virus-, täi- ja pöly­punkki­epidemioiden neutra­loimiseen höyrypuhdistus sopii perin­teistä siivousta tehokkaammin.

Hotellit & Ravintolat

Huoneet, yleistilat, keittiöt ja tekstiilit. Kokolattia­mattojen, sänkyjen ja muiden pintojen home­itiöt eliminoidaan tutki­tusti ja tehokkaasti höyrypuhdistamalla.

Höyrypuhdistettuun tilaan suositellaan lopuksi nanopinnoituskäsittelyä.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja pyydä tarjous!