Nanopinnoi­tuksilla ehdo­tonta puh­tautta ja näkymätöntä suojaa!

Ensin kuivahöyryllä puhdis­tetut pinnat käsi­tellään lopuksi nano­suoja-aineella. Laattojen ja saumojen ylle muodostuu ohut näkymätön suoja­kalvo hylkimään likaa, rasvaa, hometta ja muita epä­puhtauksia. Loppu­tuloksena saadaan helppo­hoitoiset pinnat, joiden puh­distamiseen riit­tää pelkkä vesi tai mieto pesuaine. Siis puhdasta vähem­mällä vaivalla!

Antibak­teeri­suus

Pinnoitteet estä­vät bakteerien levi­ämisen sekä tart­tumisen ja näin ollen parantavat pinta­hygieniaa. Säästää siivoukseen käytetyssä ajassa ja kemi­kaaleissa.

Ympäris­töystäväl­lisyys

Käsitel­tyjen pintojen puhtaana­pito ei vaadi pesuaineita perin­teiseen siivoukseen verrattuna. Yhdistelmä säästää jatkossa käyte­tyssä ajassa ja kemikaalien hankinnassa.

Likaa­hylkivät pinnat

Sormenjäl­kien, rasvan ja lian kiinnit­tyminen estyy, koska helpommin puhdis­tuvassa materiaalissa on vähemmän tartunta­pintaa orgaani­sille mikrobeille.

Erityis­pintojen puhtaana­pito

Metalli- ja teräspin­noilla vesijälkien muodos­tuminen sekä naarmuun­tuminen voidaan estää. Myös graffitien kiinnit­tymistä voidaan ehkäistä ns. anti­graffiti-pinnoi­tuksen avulla.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja pyydä tarjous!