Rakennuspalvelut Porvoon seudulla

Rakennamme asiantun­tevasti ja luotettavasti omakotitalot omien suunnitel­mien pohjalta tai suoraan talo­paketeista Porvoossa ja lähialueilla. Toteutamme erityisesti kylpyhuone- ja sauna­remontteja, mutta remontoimme myös esimerkiksi keit­tiöitä ja huoneita tai tiivistämme vanhoja ikkunoita ja ovia. Muutkin rakentamisen työt ovat toki mahdollisia! Toimintamme kattaa myös kylpy­huoneiden huollot.

Haaveissa pieni omakotitalo tai siirrettävä minitalo?

Innovoimme minikoteja asiakkaittemme monipuolisiin tarpeisiin. Miniomakotitalot ovat suosittuja erityisesti helppoutensa ja käytännöllisyytensä ansiosta, mutta myös hyvän jälleenmyyntiarvonsa takia. Minitalojen suosio on jatkuvassa nousussa.

Lue lisää pikkutaloista tai ota yhteyttä kysyäksesi lisää!Kylpyhuone­remontti Por­voo

Kylpyhuone­remontti on usein kodin kalleim­pia remontteja. Kaipaatko luksusta arkeen upeilla kylpy­huonerat­kaisuilla ja näyttävillä materiaa­leilla? Kun panostat rahaa laattoihin ja muihin kosteiden­tilojen ratkai­suihin, niin haluat varmasti, että työn tekee myös ammattilainen, jotta voit nauttia vuosia laadukkaasti toteu­tetusta remontista!

Saunaremontti Por­voo

Sauna­remontti tehdään toiveidesi mukaan. Halutko siistin ja toimivan saunan? Haaveiletko tunnel­mallisesta sau­nasta, jossa on upeat lauteet ja näyt­tävä kiuas? Nykyään on laaja vali­koima erilaisia mate­riaaleja saunan pane­lointiin ja lauteisiin sekä kiukaita jokaisen tarpeisiin. Teemme saunan juuri tarpei­desi ja toivei­desi mukaisesti!

Omakotitalon rakentaminen

Rakennamme yli 20 vuoden kokemuksella omakotitaloja Porvoossa ja lähialueilla. Omakotitalot rakennamme Avaimet käteen- periaatteella tai sitten osittain juuri asiakkaan toiveiden mukaisesti. Rakentaminen onnistuu omien piirrustusten ja suunnitelmien avulla, jolloin käytetään pitkää tavaraa. Talopakettien rakentamiset luonnistuvat luonnollisesti myös meidän avullamme.

Avaimet käteen

Avaimet käteen- periaa­te omakoti­talon raken­tami­sessa

Rakentaminen käynnistyy ilmaisesta arvio­käynnistä, jossa käydään läpi suunni­telmat ja tontin vaati­mukset sekä muut oleelliset seikat. Annamme asiakkaalle tar­jouksen arviokäynnin yhte­ydessä. Tarjouksen hyväk­symisen jälkeen laaditaan pitävä kirjal­linen sopimus, jossa sovitaan aika­tauluista, vastuista ja kaikesta muusta oleellisesta.

Työt käynnis­tyvät sopimuksen mukaisesti ja ne saatetaan loppuun aikataulun puitteissa. Lopulta omakoti­talo on valmis, jolloin loppu­tarkastus tehdään yhdessä viran­omaisten kanssa. Varmistamme myös, että asiakas on tyyty­väinen loppu­tulokseen. Annamme ohjeet ja vinkit omakoti­talon huoltamiseen asiak­kaalle.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja pyydä tarjous!